zaterdag 12 april 2014

Blijf kijken!

Een wereld vol problemen. Pijn in mijn lijf. Paniek in mijn gedachten. Krampachtig probeer ik grip te krijgen op de situatie. Het ontglipt me. Ik heb fouten gemaakt. De donkere kant van het leven lijkt me op te slokken en een zware last drukt mijn schouders omlaag. Deze wereld vol problemen is te zwaar voor me. Veel te complex.
 


Gods bedoeling?
Is het Gods bedoeling dat ik verloren ga op het pad door dit leven? Nee! Hij zegt: "Leg af alle last en zonde die je zo gemakkelijk verstrikt." Ik zucht. Dat is nou juist zo moeilijk: lasten afleggen! 'God help me!' fluister ik en ik voel hoe Zijn aanwezigheid aan mij trekt. Het is nu of nooit. Langzaam richt ik mijn hoofd omhoog. Ja, Heer ... ik kom tot U. Ik ben klaar voor de ruil: U mijn donkerheid en ik Uw vergeving. U mijn lasten en ik Uw bevrijding.


Houdt het oog gericht op Jezus, de Leidsman
 en Voleinder van het geloof.


Kijken naar Hem
Op wat voor manier kijk ik naar Jezus? Vanmorgen las ik daar iets moois over in een boek dat ik leende. Ik wil het met je delen:


De volgende keer dat de mist jou bespringt, helpt het misschien om te denken aan Jezus in de tuin van Getsemane. De volgende keer dat je het gevoel hebt dat niemand je begrijpt, lees Marcus 14  (laatste gedeelte)dan weer eens. Wanneer zelfmedelijden jou ervan overtuigd heeft dat niemand om je geeft, loop Getsemane dan eens binnen. En de volgende keer dat je je afvraagt of God al deze ellende op deze bestofte planeet eigenlijk wel ziet, luistert dan naar Zijn smeekbede onder de knoestige olijfbomen. De volgende keer dat het lijden op je pad komt op je pad komt, wees dan alert. Misschien dat je nooit meer zo dicht bij Gods hart zult komen. Kijk aandachtig naar de hand die je wordt toegestoken om je uit de mist te halen. Het kan heel goed zijn dat die hand is doorboord.
Bron: Max lucado


Blijf kijken
Pijn en paniek. Zware lasten en een wereld vol problemen. Focus op Hem. Blijf naar Hem kijken. Volg Hem, welke kronkelwegen je ook moet gaan. Hij verachtte de schande en verdroeg het kruis. En nu is Hij aan de rechterhand van God.  Hij daar voor jou en voor mij. Weet wat je waarde is: je bent zo kostbaar in Zijn ogen!

 'Blijf kijken!' zeg ik tegen mezelf. 'Houd Hem in het oog.'

Ps: Deze post schreef ik eerst in de  je-vorm maar dat leek zo onpersoonlijk. Vandaar de ik-vorm.
      This post is linked to The Weekend Brew

donderdag 27 maart 2014

Lente laat zien dat ...

Opeens was de grauwe, troosteloze wereld bedekt met een bloementapijt. Opeens was de zon er weer. En op een zo'n lentemiddag vroeg mijn man: Zullen we ergens heen gaan? Ik zei ja en we reden met de auto naar de botanische tuin van Wageningen.


Vandaag bekeek ik de foto's die we toen namen. Lekker nagenieten. En ik dacht aan de quote, die ik vorige week ergens las:

Lente laat zien
 wat God kan doen met een vieze kleurloze wereld.
 

Een geweldig gedachte om over na te denken toch? Het kan helemaal mis zijn in je leven. Het kan zijn dat elke nieuwe dag je bang maakt. Misschien ben je te moe bent om iets te doen. Geef de moed niet helemaal op. God zegt: Ik maak alle dingen nieuw.
 
 
Hij verandert de winter in de lente. Hij kan mijn last in een zegen veranderen. Ik besef dat al mijn inefficiënte wegen Hem niet uit de hand lopen. Het zou zo maar kunnen dat dingen die nu nog pijn doen, ooit een belangrijke schakel vormen in Zijn plan. Daar zal ik me dat echt over verwonderen!
 
The wilderness and the dry land shall be glad;
 and the desert shall rejoice,
 and blossom as the rose.
 

zaterdag 15 maart 2014

Maar Hij zal komen!

Ik wil graag een blij mens zijn. Geen piekeraar of doemdenker. Soms is dat heel moeilijk. Leven met vreugde. Hoe doe je dat toch? Ik schreef er eerder over.
 
Wees niet bedroefd,
 want de vreugde van de HEERE, dat is uw kracht.
 
 
 
 
In december schreef ik: Ik vind blijvende vreugde in God. En ik zie glimpjes van die vreugde die zomaar in mijn schoot geworpen worden. Zingen op de puinhoop van je bestaan omdat Jezus gekomen is in onze chaos om ons steen voor steen op te bouwen.
 
Ik zing niet
Maar op dit moment zing ik niet. Ik zit. Ik kijk om me heen. Zal de woestijn van mijn leven echt gaan bloeien als een roos? Wanneer dan? Zal mijn angst ooit voorgoed verdwijnen? En hoe moet ik omgaan met pijn als mijn pijn chronisch blijkt te zijn?
 
 
 
 
But they that wait for Jehovah shall renew their strength;
 they shall mount up with wings as eagles 
 
 
Hij zal komen
Wacht op Hem, zeg ik tegen mezelf. Heb geduld met jezelf. De tijd om te zingen komt wel weer. Hoop, wacht, vertrouw! Laat de moed niet zakken. Er zijn dagen vol angst, verdriet en pijn. Maar Hij zal komen! Hij zal je nieuwe kracht geven!
 
En ... opeens zie ik de glimpjes van vreugde weer.
 

vrijdag 7 maart 2014

Als ik het niet vast kan houden

 

Ik heb allerlei dingen in mijn handen gehouden
en ik ben ze allemaal kwijtgeraakt; maar wat ik in
Gods handen heb gelegd, bezit ik nog steeds.

~ Corrie ten Boom

 
 
 
Kwijtraken
Eerst vond ik het citaat. Daarna het plaatje. En toen plaatste ik het op Facebook. Mijn gedachten gingen als vanzelf terug naar het kindje dat niet groeide. Ik heb het nooit in mijn handen kunnen houden. Ik ben het kwijtgeraakt. Het stierf een onzichtbare dood. Ook dacht ik aan mijn andere kind. Onze eerste jongen. Zijn tweede naam is Jonathan. Geschenk van God! Dat blijft hij ook. Maar hij is weggeglipt uit mijn handen toen hij langzaam de grip op zichzelf verloor.
 
 
Gods handen
Ik ben zo blij dat het citaat van Corrie ten Boom niet stopt bij het woordje kwijtgeraakt. Corrie heeft het over Gods handen. Dat betekent impliciet dat er een veilige plek is voor mijn gevoelens rondom iets dat ik kwijtraak. Of iemand die ik kwijtraak. Ik denk opnieuw aan het mini-mensje. Ik raakte het kwijt maar God nam mijn kindje op en droeg het Zijn heiligdom binnen, als een kostbaar kroonjuweel. En mijn zoon? Moeilijk. Maar niet onmogelijk. Ik leg hem èn mijn pijn, in Jezus handen.
 
 
 
 Soms gelovig,
soms met een hart vol pijn
 soms in tranen,
beveel ik mijn geest
 en mijn lichaam,
al mijn kinderen
en wat me bezighoudt
in Gods handen.

Waar dacht jij aan bij dit plaatje?

Linked to: The Weekend Brew
 

zaterdag 1 maart 2014

Als je niet weet hoe jouw verhaal afloopt ...

Soms zit je er opeens midden in. Nooit had je zorgen maar plotseling is alles anders. Van gekkigheid weet je niet meer wat je moet doen. Zoveel vragen ...

 
Bron
 

Zoveel vragen ...
Zoveel vragen kunnen er dan in je hoofd rondspoken. Misschien zegt je: niets lukt me op dit moment; ik twijfel aan mezelf. Of je bent wanhopig omdat je huwelijk op instorten staat. Het kan zelfs zijn dat een ziekte je leven binnen gekomen is en alles in een ander perspectief zette. Hoe moet het verder? Moeilijk om een pasklaar antwoord te vinden. Leven met een beproeving is vaak een zoektocht.

Ik las vandaag een mooi citaat en deelde die op mijn Facebook-pagina Als je niet weet hoe jouw verhaal af zal lopen, denk dan dit:

 
God is altijd bij je, wat er ook gebeurt.
Hij is sterker dan de beproeving
waar jij nu mee te maken hebt.
Je kunt Hem vertrouwen.
Zelfs als je niet altijd kunt zien
hoe je verhaal af zal lopen,...
dan nog mag je weten dat Hij de uitkomst
in Zijn handen heeft.

~  Denise Jackson ~
 
Ontroerend verhaal
Denise Jackson, van wie het citaat is, heeft een boekje geschreven dat in het Nederlands vertaald is. Het heet Voetstappen van Hoop en Liefde. Een onroerend en persoonlijk verhaal van een vrouw met huwelijksproblemen. Zij ontdekte dat als ze aan Gods hand liep, Hij haar leidde naar een leven dat dieper en waardevoller was dan ze ooit kon voorstellen. Over die ervaring zegt ze: "Op dat moment richtte ik mijn blik alleen nog op Jezus. 'Ik geef het op!' snikte ik. 'Ik geef het op. Ik weet dat U voor mij zult zorgen; ik laat het allemaal los. U moet me hier maar door heen helpen.' Het was de eerste keer in mijn leven dat ik mijn eigen wil volledig losgelaten had. Ik deed afstand van mijn verlangens. Van mijn behoefte om Alan kostte wat kost vast te houden. Ik liet alles los en gaf het volledig aan God."
 
 
Als je van streek bent
Als je met vragen loopt. Of als je van streek bent door de onverwachte wendingen in je leven is dit boekje een mooi hulpmiddel. Het gaat onder andere over de kracht van het gebed, liefde in plaats van bitterheid, berouw, thuiskomen, wie er achter het stuur zit en over Gods plan ontdekken. Nog een citaat als afsluiting:
 
God biedt ons het soort hoop aan dat sterker is dan de dood,
sterker dan ziekte
 en sterker dan de meest beroerde omstandigheden
Als we op Hem hopen,
 weten we dat al onze beproevingen tijdelijk zijn
en dat Hij te midden van al deze dingen
naast ons staat.

Linked to My Freshly Brewed Life

dinsdag 18 februari 2014

Neem me mee naar de Rots

Soms lees ik iets verrassends. Dat moet ik onthouden, denk ik dan. Jacqueline deelde deze prachtige quote en ik wil hem graag aan jullie doorgeven.

Believe God's love and power more
than you believe your own feelings and experiences.
Your rock is Christ,
and it is not the rock that ebbs and flows
but the sea.
 
 
Alles heeft invloed
Alles wat ik meemaak heeft invloed op me. Mooie dingen maken me blij. Mijn zoontje fluisterde bijvoorbeeld in mijn oor: 'Ik zou wel heel lang met je willen knuffelen. Je bent zo lief.' Daar werd ik zo blij van. Maar even later zag ik verschrikkelijk dingen op het nieuws en voelde me alweer verdrietig.
 
Vaste grond
De spreuk, die Jacqueline deelde bracht me weer op de goede plek. Er is houvast in de stormen van het leven. Christus is mijn Rots. Als ik me aan Hem vastklem vind ik rust in Zijn liefde en kracht. Vaste grond onder mijn voeten in alle seizoenen van het leven. Veiligheid. Niet door de afwezigheid van gevaar maar door Zijn aanwezigheid. 
 
 
Oefenen
Dit is waar ik me in oefen als ik 's-nacht niet kan slapen. Of wakker word met angst. Ik oefen mijzelf om mijn ogen op God te richten. Als mijn Rots. Van mij mag je mee bidden:
 
Hoor, mijn God, hoe ik roep,
luister aandachtig naar mijn gebed.
Ik roep tot U van de rand van de aarde,
mijn hart gaat het begeven;
neem mij mee naar de Rots daar ver boven mij.
U bent toch mijn Schuilplaats,
mijn Bastion tegen elke vijand?

 
 

vrijdag 7 februari 2014

Ik, een parel?

Deze week had ik iets met parels. Dat komt door wat ik afgelopen zondag in de kerk hoorde. De voorganger had het over een koopman, die mooie parels zocht. Hij haalde ook het refrein van een bekend liedje aan:

Weet je, dat de Vader je kent.
Weet je, dat je van waarde bent.
Weet je, dat je een parel bent?
 Een parel in Gods hand.


 
Ik?
Er zijn tijden geweest, dat ik echt niet kon geloven dat ik een kostbare parel was. Zo voelde ik me helemaal niet! Imperfectie overheerste. Mijn dagen waren donker. De toekomst onbekend. Ik was moe en wanhopig. De glans was van mijn leven af. Ik worstelde.

Geen nestje bouwen
Heb je net als ik last van deprimerende gedachten? Maarten Luther heeft er een een mooie uitspraak over gedaan: Je kunt niet verhinderen dat er vogels (gedachten) over je hoofd vliegen, maar je kunt wel verhinderen dat ze in je haren een nest bouwen. Emoties zijn niet de enige waarheid in mijn leven. Ikzelf wil die donkere gedachten niet langer koesteren! Ook niet als ik moe ben. Mijn waarde hangt niet af van hoe ik me voel. En donker dal heeft niet het laatste woord.

Linettes shop
 

God zegt iets
Soms is medicatie nodig: als je een depressie hebt. Een ander krachtige middel tegen moedeloze gedachten is Gods Woord lezen (of een lied over Hem zingen). Als ik in de Bijbel lees kan het zomaar gebeuren dat Hij me aanraakt. Dan tilt Hij mijn hoofd als het ware omhoog en zegt: Alles aan jou is mooi, Mijn vriendin, er is geen enkel gebrek aan je. Je weg is niet verborgen voor Mij. Ik geef je nieuwe kracht. (zo was het onder die preek, afgelopen zondag)

Ja,
ik ben kostbaar.
 Elke laag parelmoer is betaald
door Jezus, mijn Redder.
Ik ben
een  parel in Zijn hand.

Deze blog is gekoppeld aan: My Freshly Brewed Life
 
  
Mijn Give Away is gewonnen door: Anita.